O MNE

ZAMERANIE

rezidenčné stavby

rezidenčné a komerčné interiéry

developerské projekty


ROZSAH SPRACOVANIA PROJEKTOV

overovacia štúdia

investičný zámer

architektonická štúdia

projekt pre územné rozhodnutie

projekt pre stavebné povolenie

realizačný projekt

inžinierska činnosť